Κεντρικές Μονάδες Ψύξης

Η εταιρεία Βαγγέλης Αραθύμος αναλαμβάνει τη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ψύξεως – θέρμανσης. Οι κεντρικές αυτές μονάδες προορίζονται  να καλύπτουν τις ανάγκες κλιματισμού μεγαλύτερων χώρων, όπως αίθουσες, καταστήματα, τράπεζες κλπ. αλλά και τις ανάγκες ολόκληρων κτιρίων, όπως κτίρια κατοικιών, γραφείων, βιομηχανιών, εμπορικών κτιρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων κλπ.

Ανάλογα με την δυναμικότητα τους διακρίνονται σε:

  • Μηχανήματα ημικεντρικού κλιματισμού με ψυκτική ισχύ 12,5 KW ~ 70,0 KW
  • Μηχανήματα κεντρικού κλιματισμού με ψυκτική ισχύ 75,0 KW ~ 1.800,0 KW
  • Πολύ μεγάλα ψυκτικά συγκροτήματα με ψυκτική ισχύ 1800,0 KW ~7.000,0 KW και άνω.

Ανάλογα με την δυνατότητα λειτουργίας διακρίνονται σε:

  • Μηχανήματα μόνο ψύξης
  • Μηχανήματα ψύξης ή θέρμανσης Αντλίες θερμότητας
  • Μηχανήματα ψύξης και θέρμανσης (ταυτόχρονα) με ανάκτηση θερμότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά, για την άμεση εξυπηρέτησή σας!